Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Zaterdag 20 april 2024
half bewolkt Half bewolkt

Herontwikkeling Unileverterrein weer stap dichterbij

Zondag 28 juni 2020, 11:55u

Ondertekenaars: Leen van Adrighem – Van Adrighem Group en Ivana Somers – wethouder gemeente Vlaardingen voor onder andere bouwen en wonen


Herontwikkeling Unileverterrein weer stap dichterbij


Ondertekening overeenkomst en vaststelling masterplan door gemeente Vlaardingen en Van Adrighem Group

 

Voor de herontwikkeling van het voormalige Unileverterrein in Vlaardingen is een belangrijke stap afgerond. Na een intensief traject is vandaag de zogeheten anterieure overeenkomst ondertekend door wethouder Somers namens gemeente Vlaardingen en door de nieuwe eigenaar van het terrein, de Van Adrighem Group. In deze anterieure overeenkomst staan afspraken over ruimtelijke, financiële en andere relevante uitgangspunten waaronder de gemeente en de Van Adrighem Group samenwerken om te komen tot realisatie van de herontwikkeling. Met de ondertekening is ook het masterplan vastgesteld waarin de koers voor de herontwikkeling is vastgelegd.

 

In de afgelopen maanden is er door de gemeente Vlaardingen en Van Adrighem Group gewerkt aan de nieuwe toekomst van het Unileverterrein. Enerzijds door afspraken tussen gemeente en de ontwikkelaar over de herontwikkeling vast te leggen in de anterieure overeenkomst, anderzijds door het opstellen van een masterplan. Dit masterplan is opgesteld door de stedenbouwkundigen van Studio for New Realities en tot stand gekomen in een participatietraject met omwonenden en belanghebbenden. In dit traject is intensief samengewerkt en afgestemd om tot een gedragen en haalbaar masterplan voor het voormalige Unileverterrein te komen.

 

Masterplan
Met het masterplan ontstaat er een stoere en volwaardige stadswijk voor een brede doelgroep uit Vlaardingen en daarbuiten. Het gebied heeft grote potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling van Vlaardingen en de Rivierzone. Het creëert de overgang tussen stad en haven, wat invulling geeft aan de langgekoesterde wens om de stad te verbinden met de rivier. Een pakket van strategische ingrepen maakt een stapsgewijze ontwikkeling mogelijk en stimuleert continue vernieuwing.

 

De ruimtelijke ingrepen zijn het onthekken, openen en opschonen van het huidige terrein. Hierbij worden bestaande, waardevolle elementen behouden en verbetert voor de toekomst. Bestaande barrières en gebouwen, die niet meer passend zijn, worden gesloopt. Daardoor sluit het gebied maximaal aan op de stad en legt het letterlijk de verbinding tussen stad, Maaspark en rivier.

 

De nieuwe en dynamische wijk heeft een prettige openbare ruimte en autovrije verblijfsruimte, en een serie van stoere, maar kleinschalige stadsblokken. Er komen 650 woningen, twee scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, 120 zorgwoningen, een offshore-cluster, horeca, een multifunctionele sportaccommodatie, kantoren en dienstverlenende bedrijven.


Ivana Somers – wethouder gemeente Vlaardingen voor onder andere bouwen en wonen


Tijdelijke functies 
Om ervoor te zorgen dat er al vanaf het begin levendigheid is, worden tijdelijke functies in het gebied mogelijk gemaakt. Momenteel zijn er op het terrein, via vastgoedbeheerder Gapph, diverse ruimtes beschikbaar. Een aantal bedrijven heeft al hun intrek genomen. Van atelierruimte tot ingericht laboratorium en van professionele bedrijfskeuken tot kant-en-klare kantoorruimte. Het terrein biedt ondernemers een breed en flexibel palet van mogelijkheden om hun bedrijf te laten groeien. Bovendien zijn er plannen om een horecagelegenheid en tijdelijke woningen voor studenten en starters te realiseren. Daarmee ontstaat de nieuwe stadswijk vandaag al.

 

Bestemmingsplan
De vervolgstap is het opstellen van het bestemmingsplan, waarin de gebruiksfuncties en bouwmogelijkheden in het gebied worden vastgelegd. Ook in deze stap zal er afstemming zijn met alle betrokken partijen en de omgeving. Het gezamenlijke doel is om het voormalige Unileverterrein de komende jaren te ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad. Wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is, waarschijnlijk in 2021, kan gestart worden met de realisatie.

 

Leen van Adrighem – Van Adrighem Group:

“We investeren zoveel mogelijk met een lange termijnvisie in Vlaardingen. Dat deden we eerder met de nieuwbouw voor Boskalis, het trainingscentrum van Mennens en de heavy lift terminal van Nova Dock. Voor de totstandkoming van het masterplan voor deze nieuwe stadswijk hebben we een boeiende reis gemaakt met de gemeente Vlaardingen en de Vlaardingers zelf om havenactiviteiten en de stad op een goede wijze op elkaar aan te sluiten. Wij kijken uit naar het vervolg van deze reis om het masterplan voortvarend te kunnen realiseren.”

 

Ivana Somers – wethouder gemeente Vlaardingen voor onder andere bouwen en wonen:

“De transformatie van het Unileverterrein is voor Vlaardingen waardevol. We zijn heel blij met deze herontwikkeling. Het betekent echt een kwaliteitsimpuls in dit gebied en versterkt de verbinding van Vlaardingen met het water. Een nieuwe plek voor wonen, werken, onderwijs en nog veel meer op een unieke locatie.”

 

 

tekst Gemeente Vlaardingen

fotografie Arend van der Salm


2671 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 28 juni 2020, 11:59