Vlaardings Nieuws
Het laatste en leukste nieuws uit de Haringstad
Zaterdag 20 april 2024
half bewolkt Half bewolkt

Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast

Dinsdag 5 oktober 2021, 22:30u

Gemeente Vlaardingen aan de slag met aanpak woonoverlast


Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 vastgesteld. Woonoverlast is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Het kan gaan om ‘eenvoudige’ burenruzies, maar ook om overlast door overbewoning van naburige panden of door overlastgevende personen. Uit onderzoek blijkt dat landelijk alle vormen van woonoverlast toenemen. Vlaardingen vormt daarop geen uitzondering. Ook zien we dat de casuïstiek rond woonoverlast in Vlaardingen de afgelopen jaren ingewikkelder van aard is geworden (o.a. personen met verward gedrag, verslavingsproblematiek, vervuiling of verwaarlozing van huizen).

 

In een aantal gevallen is sprake van hardnekkige en langdurige overlast waar bemiddeling en andere interventies niet werken. Woonoverlast kan een grote invloed hebben op het woongenot en gevoelens van veiligheid van omwonenden. De gemeenteraad heeft de afgelopen jaren met regelmaat aandacht gevraagd voor de aanpak van woonoverlast in Vlaardingen.

 

Wethouder Ivana Somers - Gardenier:

“Het is natuurlijk vreselijk als je woongenot wordt aangetast. Juist thuis moet je jezelf veilig en prettig kunnen voelen. Als gemeente willen we graag een leefbare, veilige en gezonde leefomgeving waarborgen. Daarmee is de gemeente de aangewezen partij om woonoverlast te signaleren, het probleem op de agenda te zetten en de aanpak te regisseren. Om die redenen is het voorkomen en terugdringen van woonoverlast een belangrijk thema in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 en het Herstelplan en is per 1 januari 2021 een regisseur aanpak woonoverlast gestart. Met deze afspraak zijn we weer een stap dichter om woonoverlast beter aan te pakken.”


Aanpak
In het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021-2022 wordt beschreven hoe we woonoverlast aanpakken. Vooropgesteld: we beginnen niet bij nu. We zetten al enkele jaren stevig in op de aanpak van woonoverlast. Niet alleen op het gebied van casuïstiek, waar we met partners als politie en de woningcorporaties complexe woonoverlastzaken gezamenlijk aanpakken, maar ook bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuw beleid op het gebied van volkshuisvesting (o.a. het nemen van een voorbereidingsbesluit in 2019, het paraplubestemmingsplan Wonen in 2020 en de Woonruimteverordening 2021).

 

Door het aanstellen van een regisseur aanpak woonoverlast en met het vastleggen van onze aanpak in een uitvoeringsprogramma geven wij daar meer structuur en invulling aan. Daarnaast besteden we in het uitvoeringsprogramma aandacht aan beleidsmatige en toekomstige ontwikkelingen waardoor we onze aanpak verder kunnen verstevigen. Het uitvoeringsprogramma geldt voor een periode van twee jaar (2021 en 2022). In 2021 ligt de focus vooral op het versterken van het professionele netwerk, een goede toeleiding van klachten, het opzetten van een Casus Regie Overleg en het ontwikkelen van een Monitor Vastgoedmisbruik. In 2022 werken we verder toe naar een nog meer integrale aanpak (zoals interventieteams) en willen we de focus meer leggen op preventie.

 

> Artikel gaat verder onder afbeelding <Vlnr: Rob Kunst (Waterweg-Wonen), Marieke Kolsteeg (Waterweg-Wonen), Ashley Hoogendijk (gemeente Vlaardingen), Ivana Somers - Gardenier (Wethouder gemeente Vlaardingen), John van Dam (Teamchef politie basisteam Waterweg), Quirine Renleo (Samenwerking) en geknield: Peter Smit (Samenwerking) - foto Cees Groen

 

Op maandag 4 oktober 2021 tekende Wethouder Ivana Somers samen met mevrouw Renleo van woningcorporatie Samenwerking, mevrouw Kolsteeg van woningcorporatie Waterweg-Wonen en de heer van Dam van de politie basisteam Waterweg, een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van het uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen 2021 – 2022 met als doel een structurelere en intensievere samenwerking met de genoemde partners in de gezamenlijk strijd tegen woonoverlast. Deze samenwerking maakt het onder andere mogelijk om op het gebied van woonoverlast eenvoudiger informatie met elkaar uit te wisselen en hierin samen een vuist te maken in de bestrijding van deze woonoverlast.


1939 keer bekeken • Laatst gewijzigd op 5 oktober 2021, 22:34